НачалоПрограма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Кога трябва да дойдем на урок?

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 31.03.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 01.04.2023 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Младост 3

Събота, 01.04.2023 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали Послушание

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 01.04.2023 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 01.04.2023 г., 11:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 01.04.2023 г., 15:00 ч.,
Групова тренировка@Защита и охрана начинаещи

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 01.04.2023 г., 16:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 11:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 12:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 13:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 14:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 15:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали игра с играчка

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 16:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 02.04.2023 г., 17:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 03.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 04.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 05.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 06.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 06.04.2023 г., 10:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 07.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.04.2023 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.04.2023 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Пасарел

Събота, 08.04.2023 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали урок по плуване

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.04.2023 г., 11:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.04.2023 г., 15:00 ч.,
Групова тренировка@Защита и охрана начинаещи

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.04.2023 г., 16:00 ч.,
Начинаещи ВИП

НДК пилони

Неделя, 09.04.2023 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали градска среда

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.04.2023 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.04.2023 г., 11:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Неделя, 09.04.2023 г., 13:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.04.2023 г., 14:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.04.2023 г., 15:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали трикове с кучето

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.04.2023 г., 16:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.04.2023 г., 17:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 10.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 11.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 12.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 13.04.2023 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 13.04.2023 г., 10:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 14.04.2023 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 15.04.2023 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета