НачалоПрограма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Кога трябва да дойдем на урок?

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 25.05.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 26.05.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 27.05.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 27.05.2022 г., 14:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 27.05.2022 г., 16:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 27.05.2022 г., 18:00 ч.,
Групова консултация за започване на курс

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 27.05.2022 г., 19:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали Послушание

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 28.05.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Южен парк 2

Неделя, 29.05.2022 г., 10:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали Послушание

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 10:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 12:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 13:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 14:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Южен парк централен вход

Неделя, 29.05.2022 г., 14:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 16:00 ч.,
Групова тренировка@Защита и охрана начинаещи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 17:00 ч.,
Начинаещи над 8 месеца

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 29.05.2022 г., 18:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 30.05.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 31.05.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 31.05.2022 г., 14:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 31.05.2022 г., 15:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 31.05.2022 г., 16:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 01.06.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 02.06.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 03.06.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 04.06.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 05.06.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 05.06.2022 г., 13:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 05.06.2022 г., 18:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 06.06.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 07.06.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 08.06.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 09.06.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета