НачалоПрограма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Кога трябва да дойдем на урок?

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 18.11.2019 г., 08:00 ч.,
Градина за кучета@ГРАДИНА БЕЗ ТРАНСПОРТ

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 18.11.2019 г., 18:00 ч.,
VIP курс клас B4

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 18.11.2019 г., 19:00 ч.,
фиксиран курс клас А3

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 19.11.2019 г., 08:00 ч.,
Градина за кучета@ГРАДИНА БЕЗ ТРАНСПОРТ

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 20.11.2019 г., 08:00 ч.,
Градина за кучета@ГРАДИНА БЕЗ ТРАНСПОРТ

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 20.11.2019 г., 14:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 20.11.2019 г., 18:00 ч.,
фиксиран курс клас B4

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 21.11.2019 г., 08:00 ч.,
Градина за кучета@ГРАДИНА БЕЗ ТРАНСПОРТ

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 22.11.2019 г., 08:00 ч.,
Градина за кучета@ГРАДИНА БЕЗ ТРАНСПОРТ

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 22.11.2019 г., 19:00 ч.,
фиксиран курс клас C1

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 23.11.2019 г., 11:00 ч.,
Групова тренировка@смесени породи

Южен парк 2

Неделя, 24.11.2019 г., 10:00 ч.,
фиксиран курс клас А4

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 24.11.2019 г., 10:30 ч.,
Изпит клас C

Южен парк 2

Неделя, 24.11.2019 г., 11:00 ч.,
фиксиран курс клас C2

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 24.11.2019 г., 12:00 ч.,
фиксиран курс клас А1

Южен парк 2

Неделя, 24.11.2019 г., 12:00 ч.,
фиксиран курс клас B2

Южен парк 2

Неделя, 24.11.2019 г., 13:00 ч.,
фиксиран курс клас B1

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 24.11.2019 г., 13:00 ч.,
фиксиран курс клас C2

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 24.11.2019 г., 14:00 ч.,
фиксиран курс клас B1

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 24.11.2019 г., 15:00 ч.,
фиксиран курс клас B3

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 24.11.2019 г., 16:00 ч.,
фиксиран курс клас А3

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 25.11.2019 г., 08:00 ч.,
Градина за кучета@ГРАДИНА БЕЗ ТРАНСПОРТ

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 26.11.2019 г., 08:00 ч.,
Градина за кучета@ГРАДИНА БЕЗ ТРАНСПОРТ