НачалоПрограма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Кога трябва да дойдем на урок?

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 05.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 05.12.2022 г., 10:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 05.12.2022 г., 12:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 05.12.2022 г., 13:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 05.12.2022 г., 15:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 05.12.2022 г., 16:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 05.12.2022 г., 17:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 06.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

гр.Ботевград

Вторник, 06.12.2022 г., 13:30 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 07.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 08.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 09.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 10.12.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Бистрица

Събота, 10.12.2022 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали урок в природата

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 10.12.2022 г., 12:30 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 10.12.2022 г., 14:30 ч.,
Групова тренировка@Защита и охрана начинаещи

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 10.12.2022 г., 16:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 11.12.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Южен парк 2

Неделя, 11.12.2022 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали игра с играчка

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 11.12.2022 г., 11:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 11.12.2022 г., 12:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 11.12.2022 г., 13:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 11.12.2022 г., 15:00 ч.,
Начинаещи над 8 месеца

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 11.12.2022 г., 16:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 12.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 13.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 14.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 14.12.2022 г., 10:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 14.12.2022 г., 11:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 14.12.2022 г., 13:00 ч.,
Начинаещи ВИП

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 14.12.2022 г., 16:30 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 15.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 16.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 17.12.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 17.12.2022 г., 10:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали игра с играчка

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 17.12.2022 г., 12:30 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 17.12.2022 г., 13:30 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 17.12.2022 г., 14:30 ч.,
Групова тренировка@Защита и охрана начинаещи

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 17.12.2022 г., 16:00 ч.,
Начинаещи ВИП

НДК

Неделя, 18.12.2022 г., 09:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали возене в гр. транспорт

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 18.12.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 18.12.2022 г., 13:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 18.12.2022 г., 14:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 18.12.2022 г., 15:00 ч.,
Начинаещи над 8 месеца

Неделя, 18.12.2022 г., 16:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 19.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 20.12.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета