НачалоПрограма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Кога трябва да дойдем на урок?

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 06.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 07.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 09:00 ч.,
Групова консултация за започване на курс

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 10:30 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 11:30 ч.,
Групова тренировка@Напреднали игра с играчка

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 12:30 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 13:30 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 14:00 ч.,
Групова консултация за започване на курс

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 08.10.2022 г., 18:00 ч.,
Групова тренировка@Защита и охрана начинаещи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.10.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Бистрица

Неделя, 09.10.2022 г., 10:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали урок в природата

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.10.2022 г., 12:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.10.2022 г., 13:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.10.2022 г., 15:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.10.2022 г., 16:00 ч.,
Начинаещи над 8 месеца

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 09.10.2022 г., 17:00 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 10.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 10.10.2022 г., 13:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 10.10.2022 г., 18:00 ч.,
Начинаещи над 8 месеца

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 11.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 11.10.2022 г., 13:00 ч.,
Индивидуална консултация

Парк "Заимов"

Вторник, 11.10.2022 г., 18:30 ч.,
Групова тренировка@Напреднали Послушание

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 12.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 12.10.2022 г., 16:00 ч.,
Индивидуална консултация

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 13.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 14.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 15.10.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 15.10.2022 г., 10:30 ч.,
Начинаещи едри породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 15.10.2022 г., 11:30 ч.,
Групова тренировка@Напреднали Послушание

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 15.10.2022 г., 12:30 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 15.10.2022 г., 13:30 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Събота, 15.10.2022 г., 18:00 ч.,
Групова тренировка@Защита и охрана начинаещи

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 16.10.2022 г., 09:00 ч.,
Занималня за кучета

гр. Банкя

Неделя, 16.10.2022 г., 10:00 ч.,
Групова тренировка@Напреднали урок в природата

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 16.10.2022 г., 12:00 ч.,
Групова тренировка@Agility начинаещи А0

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 16.10.2022 г., 13:00 ч.,
Групова тренировка@Agility напреднали А1

Тренировъчен полигон Враждебна

Неделя, 16.10.2022 г., 15:00 ч.,
Начинаещи дребни породи

Тренировъчен полигон Враждебна

Понеделник, 17.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Вторник, 18.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

НДК

Вторник, 18.10.2022 г., 18:30 ч.,
Групова тренировка@Напреднали градска среда

Тренировъчен полигон Враждебна

Сряда, 19.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Четвъртък, 20.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета

Тренировъчен полигон Враждебна

Петък, 21.10.2022 г., 08:00 ч.,
Занималня за кучета