НачалоУчилище

ОБЩ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Научете повече за …

Общият курс на обучение представлява основа за изграждане на навици, дисциплиниращи животното и позволяващи лесно да се управлява поведението му. Кученцето привиква към послушание и водимост. Общият курс е еднакъв за всички породи кучета и включва два последователни, взаимно застъпващи се етапа: начално възпитание и основен курс на обучение.

НАЧАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ

Този етап започва след 45-ия ден (денят на отделянето от майката) и продължава до края на третия месец. Ясно е, че преди кученцето да има изграден имунитет, не може да посещавате училището, но може да се занимавате с любимеца си вкъщи. Често новият собственик си мисли, че кученцето е още малко и на тази възраст няма на какво да се научи, но именно началното възпитание е ключов фактор при изграждането на правилни взаимоотношения между кучето и стопанина. На тази възраст най-често използваната форма на обучение е чрез игра, чрез привикване и чрез импринтинг (механизъм, благодарение на който впечатления и образи, възприети в определен критичен или ранен период на развитие, остават трайно фиксирани в паметта; последствията от него често са необратими). Най-често използваният метод на обучение е вкусово-поощрителният и подражателният. Повече информация за това, което можете да правите с Вашето кученце в периода на начално възпитание, можете да намерите в секцията "Често задавани въпроси"на сайта.

ОСНОВЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Много от приомите на този курс могат да се използват още от 3-месечна възраст. Това не значи, че ако искате да започнете курса, трябва кученцето задължително да бъде на 3 месеца, но колкото е по-младо, толкова по-лесно ще му създадете навици и ще ги доизградите в процеса на неговото израстване. Най-добре е кученцето да започне да се обучава на възраст между 4 и 7 месеца. Това е особено важно при едрите породи, които с порастването стават много тежки и на стопанина му е все по-трудно да ги контролира. След навършването на 1 година изграждането на навици става много по-трудно както за кучето, така и за водача. Препоръчвам на всички собственици на кучета да опитат да създадат навиците на животното още докато е малко. На едногодишна възраст ще имате вече добра основа и работата с кучето ще бъде удоволствие за Вас.

Продължителността на курса е поне 4 месеца, като тренировките се провеждат един или два пъти седмично. Курсът е разделен на нива (клас А, В, С и D) и всяко ниво включва лекция (само за стопаните), 4 тренировки с кучето и стопанина и практичен изпит. При взимане на изпит за клас D, обучението продължава в голямата група. Там кучето попада в среда с много други кучета и техните стопани, които провокират всяко куче и то трябва да работи в среда близка до реалната.За завършване успешно на общия курс на обучение, кучето и стопанина трябва да направи общо 25 урока: клас А (1 лекция + 4 тренировки), клас В (1 лекция + 4 тренировки), клас С (1 лекция + 4 тренировки), клас D (1 лекция + 4 тренировки) и 5 тренировки в голямата група. За този период се посещават 25 начални и групови тренировки с продължителност 45 минути. Първата тренировка задължително е индивидуална. Ако инструкторът прецени, че кучето не се нуждае от строго индивидуално обучение, следващите начални тренировки може да бъдат заедно с един или двама стопани и техните кучета, които са на същото ниво. За да започне обучение всяко куче и неговият стопанин се записва за консултация (групова или индивидуална). Консултацията е важна, за да се изключи поведенчески проблем при кучето, изискващ строго индивидуално обучение. Ако клиента желае да премине четирите класа (А, В, С и D) индивидуално, предлагаме VIP курс, който позволява клиента сам да избира кога да бъде всяка следваща негова тренировка.

Училището предлага и само индивидуално обучение, но ефективносттта не е гарантирана, тъй като поведението на кученцето е коренно различно в присъствието на дразнители, а в нашето ежедневие те са навсякаде.

Тренировките се провеждат както в делнични така и в почивни дни. Груповите тренировки се провеждат във време, удобно за повечето клиенти и съобразено с метеорологичната обстановка. През лятото се избягват големите горещини и тренировките се провеждат рано сутрин (от 8 и от 9 ч.), или късно вечер (от 19 и 20 ч.). През зимата, денят е по-малък и се съобразяваме с последния светъл час (от 16 до 17 ч.), когато се провежда най-късната за деня тренировка.


Всяко ниво включва:

КЛАС А (НАЧИНАЕЩ):

Успокояване на кучето;

Похвала;

Забранителна команда;

Контакт на очите на кучето с очите на инструктора;

Контакт на очите на кучето с очите на водача;

Повеждане на кучето с храна и повод от инструктора;

Повеждане на кучето с храна и повод от водача;

Освободителна команда;

Извикване и сядане на кучето пред водача;

Концентрация и търпение на кучето, в седнала позиция пред водача.

КЛАС В (СРЕДНО НАПРЕДНАЛ):

Застой на кучето в седнала позиция до водача;

Застой на кучето в седнала позиция без водача;

Лягане и освобождаване на кучето;

Застой на кучето в легнала позиция до водача;

Застой на кучето в легнала позиция без водача.

КЛАС С (НАПРЕДНАЛ):

Водимост на редом;

Маневреност;

Промяна на темпо;

Промяна на посоката (Кръгом);

Завъртане на кучето около водача на изходна позиция;

Сядане на кучето.

КЛАС D (ТРЕНИРОВКА В ГРАДСКА СРЕДА):

Поведение на кучето и стопанина в оживена улична обстановка;

Поведение на кучето при разминаване с автомобили, велосипеди, хора и други животни;

Пресичане на улица с и без команда;

Слизане на кучето по стълби;

Влизане на кучето в подлези;

Чакане на кучето пред магазин в седнала или легнала позиция.

Тренировки в голямата група:


Голямата група е много важна за всеки наш ученик, за да покажем на кучето как да се държи в среда близка до реалната. В нея кучетата и стопаните им се разминават в близост един до друг и се учат се на контрол в присъствието на други кучета и хора.

След влизането в голямата група всеки ученик бива записан във всички предварително обявени групови тренировки, за което се уведомява чрез SMS. Стопанинът на кучето трябва да избере удобните за него групи и да се отпише от другите, използвайки номера на бележника си. Тренировките се провеждат и в делничните, и в почивните дни, време, удобно за повечето клиенти, съобразено с метеорологичната обстановка. През лятото избягваме големите горещини и тренировките се провеждат рано сутрин (от 8, 9 и 10 часа.) или късно вечер (от 18, 19 и 20 ч.). През зимата денят е по-кратък и се съобразяваме с последния светъл час (от 16 до 17 ч.), когато се провежда най-късната тренировка за деня. Училището разполага и с осветен терен в кв.Враждебна, където се работи до 22:00 часа.

КУРС ЗА ИГРА С ИГРАЧКА И РАБОТА С НОСА НА КУЧЕТО

Този курс развива ловния инстинкт на кучето, умението му да хваща, задържа и донася плячката. В този курс учим и стопанина как правилно да развие този инстинкт и как да запонае кучето с различните играчки и предмети за носене. Последователните етапи в играта с играчка са изключително важни за постигане на висок резултат в обучението. Играта с играчка е чудесен начин да изморим кучето и да го накараме да направи всичко за нас, за да получи любимата награда за него-играчката.

ХЕНДЛИНГ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Хендлинг курса е необходим за кучета, които предстои да се явят на екстериорни изложби (изложби за красота). Курса включва рингово поведение на кучето, движението му в ринга, привеждане на кучето в стойка (спрямо породните изисквания) и привикване на животното да позволява близък оглед от различни хора. Курса е важен както за кучето така и за неговия стопанин, който се учи как сам да представи любимеца си на екстериорна изложба.

АДЖИЛИТИ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Аджилити курса е забавление както за кучето, така и за неговия стопанин. Аджилити е сравнително нов за България спорт, в който участва активно като кучето така и неговия водач. В курса по аджилити се придържаме стриктно към международния правилник по аджилити и всеки желаещ да спорува трябва да бъде предварително запознат с него. Аджилити курсовете са разделени на нива. В първото ниво кучето и неговия водач се запознават с всяко едно препятствие и с правилата, по които трябва да се премине през него. В края на първо ниво започва реденето на леки трасета от няколко препятствия, през които кучето трябва да премине водено от своя водач. Във всяко по-горно ниво трасетата стават все по сложни и включват все повече разнообразни препятствия. Аджилити спорта е интензивно забавление за кучета и водачи, а удоволствието с което четириногите ни приятели преминават през препятствията ни кара да не спираме да споруваме заедно. Заслужава си да опитате!

СПЕЦИАЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ (ЛИЧНА ЗАЩИТА И ОХРАНА)

Към специалния курс на обучение можете да преминете след успешно полагане на изпита „ПОСЛУШНОСТ-ВН”, на който всяко куче и неговият стопанин се явяват след общия курс на обучение. Освен това кучето трябва да премине първоначалния тест за характер, който се прави от фигурант. Ако то има необходимите качества и проявява ловен инстинкт, можете да се запишете в специалния курс по лична защита и охрана. Всички тренировки са индивидуални, само в присъствието на стопанина и фигуранта на кучето.

Целта на курса е да се развие ловният инстинкт на кучето и у него да се провокира отбранителна реакция. Според начина на работа тя се отключва само в ситуации, свързани със заплаха на стопанина или неговото имущество, или е насочена строго към защитния ръкав (костюм) на фигуранта (при спортна дресура – IPO, Schutzhund, KMPV, French ring sport).

Ползата за водача е двойна – той се научава да разпознава признаците и механизма на проявяване на агресия и да я контролира. Заниманията развиват психиката на кучето, както и физическата му форма. Те разтоварват отрицателната енергия и носят на стопанина радост от добре свършената работа.